Program szkoleń z Rhino i Grasshoppera

Przegląd programu szkoleń z Rhino i Grasshoppera w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Rhino3D

Grasshopper – poziom początkujący

W kursie Grasshoppera dla osób początkujących chodzi przede wszystkim o zrozumienie jak działa Grasshopper ze szczególnym naciskiem na przepływ danych. Przykładowe definicje Grasshoppera, które tworzymy podczas szkolenia:

 1. definicje z przepływem danych przez series, range, tree oraz pracy na
  poszczególnych elementach (items) różnych ciągów (liczb lub obiektów
  geometrycznych).
 2. definicja z attractor point/object, w której geometria reaguje dynamicznie na zmianę
  położenia obiektu kontrolnego
 3. definicje wymagające zrozumienie topologii powierzchni NURBS (zakres UVN) na
  przykładzie morphingu
 4. definicja z nadawaniem atrybutów generowanej lub przetwarzanej geometrii i automatyczne tworzenie list
 5. definicja z geometrią kontrolowaną przez grafiką
 6. definicję z Voronoi3d
 7. definicja ze Split Tree oraz Relative Item

Rhino – poziom początkujący

Intensywne szkolenie dla osób, które chcą solidnie poznać podstawy Rhino i jak najlepiej przygotować się do pracy nad zaawansowanymi modelami. Kurs polecany także dla użytkowników, którzy już jakiś czas pracują z Rhino, lecz brak systematycznego poznania funkcji programu utrudnia im sprawną pracę nad zaawansowanymi modelami. Do każdego z zagadnień kursu przygotowane są ćwiczenia. Każdy uczestnik szkolenia może wybrać wersję językową Rhino, na której będzie pracował (m.in. polską lub angielską). Przegląd zagadnień:

 1. interfejs Rhino – rzutnie, paski narzędzi, wybieranie poleceń, aliasy i skróty klawiaturowe, przydatne “ukryte” funkcje
 2. rzut oka na Grasshoppera
 3. poruszanie się po modelu, dostosowywanie okna Rhino
 4. opcje Rhino, właściwości dokumentów (jednostki, tolerancja itp), tworzenie własnych szablonów w zależności od wymagań projektu
 5. wybieranie obiektów (przydatne polecenie i sprytne metody zaznaczania obiektów, w tym przez wykorzystanie przycinania widoku)
 6. praca na warstwach – zarządzanie obiektami, grupowe nadawanie cech, edycja warstw
 7. pomoce w precyzyjnym modelowaniu (OSnap, GridSnap), przydatne w praktyce zastosowanie funkcji Nudge oraz SmartTrack
 8. gruntowne poznanie metod tworzenie kształtów 2d – linie, polilinie, okręgi, elipsy, łuki, prostokąty, wielokąty foremne
 9. polecenia transformacji: Drag, Move, Rotate, Mirror, Copy, Scale (3D, 2D, 1D), Array itp.
 10. polecenia edycji: Join, Split, Trim, Fillet (zaokrąglanie krzywych i krawędzi brył), Chamfer, Offset itp.
 11. praktyczne sposoby wykorzystywania obiektów punktowych oraz precyzyjne wyznaczanie punktów
 12. pomiar i analiza modelu (długości, odległości, obwody, kąty, pola powierzchni, objętości)
 13. tworzenie obiektów 3d i brył z kształtów 2d m.in. przez Extrude, Revolve, Loft
 14. zaawansowana edycja kształtów (tworzonych przez proste polecenia) z wykorzystaniem narzędzi deformacji, jak Flow oraz Cage
 15. tworzenie klasycznych brył
 16. charakterystyka krzywych NURBS (stopnie, punkty kontrolne, węzły, punkty edycji itp.)
 17. zagadnienie ciągłości geometrycznej: G0, G1, G2…
 18. wykres krzywizny (curvature graph)
 19. różne sposoby rysowania krzywych o zmiennym promieniu z omówieniem praktycznego zastosowania w różnych branżach
 20. krzywe stożkowe
 21. różne sposoby łączenia krzywych z zachowaniem wymaganej ciągłości geometrycznej (styczność, krzywizna)
 22. operacje na objętościach: BooleanUnion, Difference, Split itp.
 23. przebudowa krzywych oraz powierzchni
 24. kierunek (direction) krzywych oraz powierzchni NURBS
 25. środek ciężkości wyznaczany wg pola powierzchni oraz wg objętości z przydatnymi w praktyce zastosowaniami

Rhino – poziom średniozaawansowany

Szkolenie dla osób, które mają dobrze opanowane zagadnienia objęte kursem na poziomie początkującym (przedstawionym powyżej). Przeznaczone dla wszystkich, którzy mają budować powierzchnie swobodne lub oparte na precyzyjnych profilach – czyli w zasadzie dla wszystkich, którzy naprawdę pracują w Rhino… Ciężka praca w małej grupie, dużo modeli i przykładów wziętych z doświadczenia – zarówno naszego (szkolenia dla wielu branż od 2007 roku, druk 3d, praca na skomplikowanych powierzchniach z ramionami pomiarowymi), jak i uczestników danego szkolenia. Duży nacisk na pracę indywidualną. Nikt się tu nie będzie nudził, nawet jeśli używa Rhino już od paru lat. Po tym szkoleniu kursanci patrzą na otaczające ich przedmioty i zastanawiają się, jak można by je zrobić w Rhino. Każdy uczestnik szkolenia może wybrać wersję językową Rhino, na której będzie pracował (m.in. polską lub angielską). Przegląd zagadnień:

 1. topologia NURBS, UVN powierzchni, isocurves (izokrzywe) i ich stopnie
 2. direction (kierunek) oraz seam (szew) powierzchni i co z tego w praktyce wynika
 3. powierzchnie trimmed i untrimmed (ucięte i nieucięte), przebudowa struktury
 4. knots (węzły) krzywych i powierzchni NURBS
 5. praca z gliną, czyli miękkie rzeźbienie powierzchni przez pracę na punktach kontrolnych
 6. modelowanie obiektów SubD
 7. Splop (przylepianie) i orientowanie obiektów prostopadle do krzywych i powierzchni
 8. rendering w Rhino: budowanie kadru i ekspozycji
 9. rendering w Rhino: różne rodzaje świateł i środowiska
 10. rendering w Rhino: mapowanie tekstur
 11. budowanie brył nieklasycznych, ale sensownych
 12. gruntowne omówienie wszystkich sposobów tworzenia powierzchni – zaczynając od powierzchni z 4 wierzchołków, przez ekstrudowanie pod kątem, aż do wyrafinowanych zastosowań patch (łatki) – ten punkt programu waży tyle pewnie, co pozostałe razem wzięte
 13. różne sposoby na animację modelu z Rhino
 14. tworzenie własnych pasków narzędzi i makr
 15. przygotowywanie dokumentacji 2D: rzuty na płasko i Layout (przygotowywanie do druku)

Rhino – poziom zaawansowany

Dla wytrwałych i doświadczonych, którzy pewnie przeszli przez poziom średniozaawansowany. Skomplikowane modelowanie i skuteczne stosowanie zaawansowanych narzędzi Rhino. Koncentrujemy się na właściwym, najbardziej wydajnym podejściu do modelu, który ma powstać. Każdy uczestnik szkolenia może wybrać wersję językową Rhino, na której będzie pracował (m.in. polską lub angielską). Przegląd zagadnień:

 1. topologia powierzchni NURBS
 2. szczegółowe omówienie różnych stopni ciągłości geometrycznej powierzchni (G0, G1, G2…)
 3. analizowanie ciągłości pomiędzy powierzchniami
 4. łączenie powierzchni z zachowaniem wymaganej ciągłości – dużo ćwiczeń i przykładów
 5. analiza krzywizny (curvature analysis)
 6. polecenia tworzące powierzchnie, które umożliwiają zachowanie wymaganej ciągłości
 7. zaawansowane techniki powierzchniowe
 8. dostosowanie zaawansowanych funkcji trybów wyświetlania w Rhino
 9. tworzenie poprawnych plików STL
 10. zasady naprawiania plików STL
 11. jak sobie radzić z problemami z zaokrąglaniem krawędzi polipowierzchni
 12. samodzielne modelowanie „od zera” – na podstawie fotografii lub realnego przedmiotu
 13. modelowanie przez deformowanie brył
 14. modelowanie ze skomplikowanych profili
 15. dostosowanie funkcji Rhino do własnych potrzeb – tworzenie złożonych
  poleceń makro, aliasów, skrótów klawiszowych, szablonów
 16. dostosowywanie płaszczyzny konstrukcyjnej do modelu
 17. wykorzystywanie grafiki 2d w modelu 3d
 18. umieszczanie napisów na obiektach 3d
 19. jak działa Grasshopper – różne możliwości wykorzystywania w Rhino

Contact us