Rhino online – średniozaawansowany

Cena: 0 zł brutto
netto

po 5 godz. w 3 dni (10-15)
+ po 2 godz. na konsultacje indywidualne (między sesjami lub po nich)