Jak kompletnie odinstalować Rhino


Opublikowano dnia 01/08/2019

Jeśli chcesz kompletnie odinstalować Rhino 6 dla Windows, w celu zainstalowania programu ponownie na czysto, wykonaj następujące kroki:

 1. Odinstaluj Rhino przez funkcje systemu Windows (w Windows 10 znajdź „Aplikacje i funkcje” i odszukaj Rhino 6 na liście, wybierz „Odinstaluj”).
 2. Następnie usuń podfoldery Rhino z właściwą wersją (np. „6.0”) z folderów:
  • %APPDATA%\McNeel\Rhinoceros\
  • C:\ProgramData\McNeel\Rhinoceros\
  • C:\Program Files
 3. Następnie usuń klucze/foldery rejestru (polecenie „regedit” w Windows; upewnij się, że kasujesz właściwe klucze – w przeciwnym wypadku możesz zaszkodzić systemowi):
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\McNeel\Rhinoceros\6.0
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McNeel\Rhinoceros\6.0
 4. Zrestartuj komputer i ponownie zainstaluj Rhino 6.

Kontakt