Zmiana języka Rhino 5 dla Windows na angielski (lub polski)


Opublikowano dnia 25/05/2017

Jeżeli w [Opcje – Wygląd – Język użyty do wyświetlania] nie ma do wyboru angielskiego, na tej stronie proszę podać e-mail, kliknąć Next i potem „Download English Now”. Po instalacji od razu będzie angielski interfejs, a w razie czego w opcjach jest możliwość zmiany języka (Appearance/Wygląd). Analogicznie można dodać język polski.


Kontakt