Grasshopper – odblokowanie dodatku


Opublikowano dnia 18/05/2021

Wiele dodatków do Grasshoppera instaluje się przez umieszczenie pliku z rozszerzeniem GHA w folderze %APPDATA%\Grasshopper\Libraries. Pliki GHA są bardzo często blokowanie przez Windows po pobraniu na komputer. Aby dodatek do Grasshoppera działał poprawnie, należy odblokować plik GHA w jego właściwościach (tj. po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu Właściwości) – przykład na obrazku poniżej.


Kontakt