zasady

Ceny zawarte na stronie www nie stanowią oferty handlowej.

Po złożeniu zamówienia (najlepiej w formie e-mail), wysyłamy potwierdzenie zamówienia i prosimy o płatność przelewem bankowym, przez Revolut lub przez PayPal.

Zawsze wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny.

Informacja o sprzedaży konsumenckiej

Konsument, który zawarł z nami umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (np. listem poleconym lub przez e-mail) w terminie 14 dni, liczonym od dnia wejścia w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, lub zawarcia umowy (w przypadku zakupu usługi, np. szkolenia). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy znajduje się poniżej lub w załączniku.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że uzyskamy wyraźną zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo odstąpienia nie przysługuje po usunięciu przez konsumenta lub na jego życzenie oryginalnego opakowania programu komputerowego, lub po dostarczeniu (np. przez e-mail lub kurierem) klucza licencyjnego (do oprogramowania), który konsument miał możliwość poznać, lub po rozpoczęciu wykonywania zamówionej usługi (np. szkolenia lub druku 3d). Wszelkie reklamacje prosimy składać w formie pisemnej, np. przez e-mail. Reklamacje są rozstrzygane niezwłocznie.

Dane sprzedawcy

Lemondim
ul. Kuropatwy 24k, 02-892 Warszawa
NIP PL1132329789
REGON 140882477
tel. +48 222 66 21 61
e-mail: info@lemondim.com
firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania


Kontakt