dane osobowe

W jakim celu przetwarzamy dane
W celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie i zaksięgowanie faktury).
Jeśli wykorzystujemy adres email w celu dostarczenia informacji handlowej, robimy to za zgodą. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta przez kontakt mailowy pod adresem info@lemondim.com
Dane nie są przetwarzane w innych celach marketingowych lub statystycznych. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub przez profilowanie.

Jakie dane osobowe przetwarzamy
Imię, nazwisko, adres email, adres do faktury. W niektórych przypadkach jest to także numer telefonu oraz NIP. W przypadku osób zamawiających program ze zniżką edukacyjną, są to także dane zawarte na zdjęciu dokumentu uprawniającego do zniżki. Wszystkie ww. dane są konieczne do wykonania umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość zawarcia umowy i wystawienia faktury.

Komu powierzane są dane osobowe
Do danych dostęp mają nasi rzetelni partnerzy: biuro rachunkowe, producenci zamawianego oprogramowania, producent systemu do wystawiania faktur, ewentualnie firma kurierska oraz firmy świadczące dla nas usługi informatyczne (niezwiązane bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe
W przypadku danych przetwarzanych w celu wystawienia faktur – przez okres wymagany przez przepisy.
W przypadku danych przetwarzanych w celu dostarczenia informacji handlowej – do czasu cofnięcia zgody.

Kto jest administratorem danych osobowych
Lemondim Mikołaj Jarski, ul. Kuropatwy 24k, 02-892 Warszawa, info@lemondim.com

Dodatkowe uprawnienia
Masz prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, gdy jest to możliwe. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, www.uodo.gov.pl.


Kontakt