Saint-Gobain

Materiały po szkoleniu Rhino I dla Saint-Gobain Żary

Tutoriale wideo z dźwiękiem (uzupełniane):

  1. Orientowane geometrii płaskiej, krzywo ułożonej w przestrzeni i wyrównywanie do punktu 0
  2. Znajdowanie najkrótszej odległości z punktu do krzywej lub do powierzchni

Inne materiały

Plik ze zmodyfikowanymi i dodanymi opcjami Rhino (skróty klawiaturowe, tryby wyświetlania itp.):
https://www.dropbox.com/s/e1e8vom8zy6wpu9/opcje151103.ini?dl=0
Jak dodać do Rhino?
Uruchamiamy polecenie OpcjeImportuj (ang. OptionsImport) i w oknie wybieramy zapisany plik z rozszerzeniem INI, i zaznaczamy wybrane ustawienia do zaimportowania (najlepiej wszystkie).

Pasek narzędzi pod środowy przycisk myszki (scroll, rolkę):
https://www.dropbox.com/s/xc4lvlh70kun5cm/export04.rui?dl=0
Jak dodać do Rhino?
Uruchamiamy polecenie PasekNarzędzi (ang. Toolbar) i w oknie opcji wybieramy Plik – Otwórz…, wskazując pobrany plik z rozszerzeniem RUI.

Dodatek Grasshopper (darmowy, zaawansowana parametryzacja):
www.lemondim.pl/grasshopper

Dodatek Neon (darmowy, zaawansowany rendering na żywo):
http://v5.rhino3d.com/group/neon
Filmik o renderingu Rhino+Neon:
https://www.facebook.com/lemondim/posts/845959302178188

Wskazówki, filmiki, dodatki itp.:
forum Rhino: http://discourse.mcneel.com/
facebook.com/lemondim
www.rhinoblog.pl

Pobieranie wersji demo Rhino 5: lemondim.pl/rhino/#demo

Podręcznik do Rhino I z plikami
po angielsku:
http://lemondim.pl/rhino-pliki/tutorials/EN-Rhino5-Level1.zip
po polsku:
http://lemondim.pl/rhino-pliki/tutorials/PL%20Rhino4%20Poziom%201%20lit.zip

Tutoriale wideo


Kontakt