Rhino 7 – co nowego

» kup Rhino 7
» szkolenia z Rhino
» wymagania systemowe Rhino 7
» instalowanie Rhino 7

Wersja 7. Rhino wprowadza największą liczbę nowych funkcji spośród dotychczasowych aktualizacji Rhino. Twórz organiczne kształty za pomocą nowych narzędzi SubD. Uruchom Rhino i Grasshoppera jako dodatek do Revita przy pomocy Rhino.Inside Revit. Używaj algorytmu QuadRemesh, aby tworzyć piękną siatkę czworokątów z geometrii NURBS lub siatek (mesh). W tej wersji wprowadziliśmy zupełnie nowe sposoby modelowania i udoskonaliliśmy wiele dotychczasowych funkcji. Poniżej kilka najważniejszych nowości.

Modelowanie i edycja obiektów SubD (subdivision surface objects)

SubD

 • Dynamiczne i szybkie modelowanie skomplikowanych gładkich i organicznych kształtów, jako pojedynczych obiektów, przez pracę na ścianach, krawędziach i wierzchołkach.
 • Precyzyjne obiekty SubD mogą być konwertowane bezpośrednio na bryły geometrii NURBS, nadające się do produkcji.
 • Skany i siatki mesh mogą być konwertowane na obiekty SubD, a potem także na NURBS.

Więcej szczegółów…

Kup Rhino 7…

QuadRemesh

QuadRemesh

QuadRemesh to generowanie czystych siatek mesh złożonych z czworokątów (quads), na podstawie innej siatki mesh lub geometrii NURBS. Quad meshes (siatki czworokątów) można:

 • przekształcać na obiekty SubD (które można konwertować na NURBS)
 • używać w renderingu i animacjach
 • używać w analizie CFD i FEA
 • używać do badania głównej krzywizny (principle curvature) kształtów

Więcej szczegółów…

Kup Rhino 7…

Rhino.Inside®

Rhino.Inside to projekt open source dostępny w Rhino 7, który pozawala uruchamiać Rhino i Grasshoppera wewnątrz innych aplikacji 64-bit dla Windows, jak Revit, AutoCAD, Unity itp.

Teraz możesz:

 • uruchamiać Rhino i Grasshoppera jako dodatek wewnątrz innych aplikacji
 • kontrolować geometrię w innych programach przez definicje Grasshoppera
 • używać API innych programów w Grasshopperze i dodatkach do Rhino
 • używać API Rhino w dodatkach innych aplikacji (hostów)
 • tworzyć natywne obiekty innych aplikacji (hostów) przy pomocy Rhino i Grasshoppera

Szczegóły na stronie projektu: www.rhino3d.com/inside/

Strona Rhino.Inside.Revit: www.rhino3d.com/features/rhino-inside-revit/

Kup Rhino 7…

Wyświetlanie

Display

Stale udoskonalamy silnik wyświetlania Rhino, równoważąc wydajność i piękno, jednocześnie dostosowując się do nowoczesnego sprzętu graficznego. W Rhino 7 dodaliśmy możliwość kontrolowania przezroczystości, ulepszyliśmy niektóre tryby wyświetlania, a niektóre modele wyświetlają się znacznie szybciej…

Więcej szczegółów…

Kup Rhino 7…

Grasshopper

Wydaje się, że ostatnio Grasshopper jest wszędzie, nawet w innych aplikacjach niż Rhino… W Rhino 7 dodaliśmy kilka nowych komponentów, ale ułatwiliśmy również przekształcanie definicji we wtyczki, a nawet uruchamianie ich w chmurze…

 • Grasshopper Player – definicje Gh mogą być uruchamiane jak zwykłe polecenia Rhino, więc mogą z nich korzystać użytkownicy bez znajomości Grasshoppera. Przeczytaj więcej tutaj.
 • Wykrywanie kolizji (Clash Detection) – komponent, który przeszukuje dużą liczbę elementów i znajduje punkty przecięcia obiektów, które się stykają. Clash pozwala szybko wykrywać i eliminować kolizje w złożonych modelach, co jest szczególnie przydatne w architekturze, inżynierii i budownictwie. Przeczytaj więcej tutaj.

Kup Rhino 7…

Tworzenie, edycja i analiza geometrii

Nowości i zmiany w funkcjach:

 • BlendSrf (płynne łączenie powierzchni)
 • Revolve (powierzchnie obrotowe)
 • MatchSrf (dopasowywanie powierzchni)
 • DupBorder (duplikowanie granic (poli)powierzchni
 • FilletSrf (zaokrąglanie powierzchni)
 • przecięcia powierzchni
 • Named Selections (nazwane zaznaczenia)
 • BlendEdge (płynne łączenie krawędzi)
 • Boolean Operations (zmiany dotyczące współpłaszczyznowych powierzchni)
 • EdgeContinuity (badanie ciągłości geometrycznej krawędzi)
 • PointDeviation (odchylenia punków od powierzchni)
 • Clash Detection (wykrywanie kolizji)

Nowe polecenia w Rhino 7

Lista nowych poleceń w Rhino 7 znajduje się w pomocy programu, dostępnej także na tej stronie (w języku angielskim).

Kup Rhino 7…


Kontakt