RhinoNest

optymalizacja pozycji i orientacji (rozkładu) obiektów

Product name Price
RhinoNest 4.6/4.5

dodatek do Rhino 6 (v. 4.6) albo Rhino 5 (v.4.5)

4,076 PLN
5,013 incl. VAT

Linki:

Opis programu RhinoNest

RhinoNest to dodatek firmy TDM Solutions do Rhino. Pozwala na optymalna ułożenie części oraz orientację dla cięcie w materiale w dziedzinach jak cięcie blachy, stolarstwo, meble, architektura, obuwie, cięcie szkła, cięcie drutem, projektowanie łodzi, banerów itp. Efektywna optymalizacja pozycji obiektów przyczynia się do oszczędzania materiału oraz czasu.

RhinoNest jest w całości zintegrowany z Rhino, co pozwala na szybką optymalizację bez konieczności eksportowania i importowania z innego oprogramowania. Wspierane są wszystkie typy geometrii Rhino – nic nie trzeba konwertować. RhinoNest posiada wyłącznie angielski interfejs.

Funkcje:

  • optymalizacja krzywych 2d w każdego rodzaju geometrii Rhino: krzywe splines, polilinie, linie itp.
  • optymalizacja na podstawie rzeczywistego kształtu lub obwiedni prostokątnej (bounding box)
  • wsparcie dla arkuszy cięcia wielokrotnego (wiele warstw)
  • optymalizacja grup obiektów
  • możliwość narzucenia kątów optymalizacji
  • określenie liczby obiektów
  • automatyczna identyfikacja obiektów przez zakładki, tekst lub kropki (dots)
  • raport rezultatu optymalizacji

Optymalizacja obiektów z obiektami wewnętrznymi:
Wystarczy, że zgrupujesz obiekty, a RhinoNest wykryje, które są zewnętrzne, a które wewnętrzne. Nie ma ograniczenia dla obiektów wewnętrznych.

Liczba obiektów na arkuszu:
Gdy zaznaczysz obiekty i arkusz, zostanie określona liczba obiektów, które mogą się na nim zmieścić.

Optymalizacja obiektów
Poprawiony algorytm, z większą kontrolą nad definiowaniem obiektów. Teraz można swobodnie definiować przez obiekty, pierwszeństwo, ułożenie…

Graficzny edytor obiektów (Object Graphics Editor) pozwala na definiowanie parametrów jak liczba, pierwszeństwo i swoboda ułożenia obiektów. W nowej wersji można definiować obiekty indywidualnie.

Można w dowolny sposób definiować kryteria optymalizacji: od lewej do prawej, ze środka, minimalny obwód itp.

Quality (Jakość) pozwala precyzyjnie określić odległość między obiektami, aż do mikronów.

Możemy korzystać z własnej biblioteki bloków i arkuszy, z których wykonywane są obiekty.

Sheet Manager (Menedżer Arkuszy):
Zarządzaj przygotówkami, arkuszami, blokami – określając nazwę, rozmiary, grupy…

Nazywanie (listowanie) obiektów:
Są trzy sposoby na listowanie obiektów: przez numer, przez warstwę oraz nazwę warstwy. Analogicznie możemy zdefiniować tagi, tekst lub tekst ze zwykłych linii. Ten ostatni sposób jest idealny dla cięcia obiektów.

Slice 3d (plastry 3d):
Tworzenie obiektów 3d z przekrojów.

Poprawiona funkcja Raster to vector z wieloma nowymi opcjami.

Connect Curves (łączenie krzywych) – w pełni dynamiczne. Polecenie przyspiesza proces produkcji, w którym wszystkie obiekty mają być wycięte jednym przejściem, bez unoszenia i opuszczania narzędzia. Można tego używać także w celu połączenia obiektów, aby na nich łącznie wykonać nesting.

Dynamic tabs (dynamiczne uchwyty):
Narzędzie idealne dla dzielenia krzywych do cięcia, aby zdefiniować, gdzie narzędzie ma ciąć, a gdzie nie.

Tabs by Curves (uchwyty z krzywych):
Ma taki sam cel, jak Dynamic Tabs, ale pozwala na zdefiniowanie krzywych.

Zcalanie grup ułatwia pracę z wieloma grupami.

Zaznaczanie przez arkusz

Import Updated files (importowanie zaktualizowanych plików) może automatycznie importować wszystkie pliki z określonego folderu.

Export to a updated HPGL (eksport do zaktualizowanego HPGL) teraz pozwala wskazać miejsca dla zapisania plików HPGL, dla frezarek i maszyn do cięcia.


Contact us